neviditelná skvrna
nesmírné velikosti

Sanchi 06.01.2018
Jak si představit obrovský objem průhledného   ropného kondenzátu   v moři? Zaposlouchejte se do   sonifikovaných dat   z ropné   havárie tankeru   Sanchi.
loading...
1/45 dní
Jak přehrávač funguje?Náš přehrávač pracuje s daty v obsáhlé tabulce, mapující 45 dní po havárii tankeru Sanchi. Tato data se týkají hmotnostního objemu ropného kondenzátu a paliva lodi. Vypovídají o tom, co se dělo s jednotlivými složkami obou kapalin v moři. Každá ze sledovaných kategorií (např. rozloženo, vypařeno, rozpuštěno atd.) je elektronicky navázaná na jeden hudební nástroj. Údaje o hmotnostním objemu jsou pak podkladem pro výšku tónu. Elektronický nástroj vydává nižší tóny při nižších hodnotách za daný den a vyšší tón při nárůstu hodnoty. Se zvukem je dále manipulováno tak, aby ilustroval například únik plynů do atmosféry nebo naopak klesání tuhých složek ke dnu.

Čas

Dny

Ropný kondenzát

Rozloženo
(i)Některé lehké složky jako například lehké uhlovodíky se rozpustily a zůstaly ve vodním sloupci, dokud se nerozložily.
Zachyceno
(i)Část kapaliny doplula k pobřeží.
Vypařeno
(i)Pokud se kapalina pohybuje na hladině, vypařuje se. Složky, které hořely, se také dostaly do atmosféry.
Ponořeno
(i)Množství kapaliny unikalo do vody po dobu 20ti dní, prasklina v nádrži byla tedy pravděpodobně poměrně malá.
Na hladině
(i)Složky s největší hustotou zůstaly plout na hladině ovlivňovány větrem a povrchovými vlnami.
Usazenina
(i)Uniklé látky částečně klesly na dno společně s jílem nebo pískem.

Palivo

Rozloženo
(i)Některé lehké složky jako například lehké uhlovodíky se rozpustily a zůstaly ve vodním sloupci, dokud se nerozložily.
Zachyceno
(i)Část kapaliny doplula k pobřeží.
Vypařeno
(i)Pokud se kapalina pohybuje na hladině, vypařuje se. Složky, které hořely, se také dostaly do atmosféry.
Ponořeno
(i)Množství kapaliny unikalo do vody po dobu 20ti dní, prasklina v nádrži byla tedy pravděpodobně poměrně malá.
Na hladině
(i)Složky s největší hustotou zůstaly plout na hladině ovlivňovány větrem a povrchovými vlnami.
Usazenina
(i)Uniklé látky částečně klesly na dno společně s jílem nebo pískem.