O projektu

Narozdíl od klasických záběrů ze satelitů, které simulují šíření skvrny pomocí barevných ploch či linií, jsme se rozhodli pro médium audia. Metodu takzvané sonifikace jsme zvolili, protože téma ropných havárií vnímáme jako do velké míry abstraktní a těžko představitelné. Na znečištění moří nám přesto záleží. Myslíme si, že bychom mu měli věnovat pozornost i my ze středozemských států, protože z ropy těžené v podmořských nalezištích nečerpají zdroje pouze přímořské státy, nýbrž celý trh s ropou a potažmo energiemi.

Našim cílem bylo vytvořit vjem, který vás do havárie vtáhne. V průběhu průzkumu nás zaujala konkrétní havárie z nedávné minulosti, kdy do ropného tankeru Sanchi převážející specifický průhledný ropný kondenzát narazila nákladní loď. Při této havárii ho do moře uniklo neuvěřitelných 113 000 tun.

Ke zpřítomnění úniku ropného kondenzátu používáme na datech založené zvukové stopy. Každá ze stop odpovídá jedné složce kapaliny uniklé do moře. Na webu si můžete pouštět jednotlivé stopy nebo poslouchat všechny naráz.

Námi používaný dataset má dvě složky. První se týká rozkladu paliva, které pohánělo ropný tanker Sanchi. Druhá se týká samotného ropného kondenzátu převáženého lodí.

Těžko uchopitelné jsou pro nás důsledky katastrofy, které se projeví až v dlouhodobém měřítku (například na reprodukci mořských živočichů). Tím že tato specifická kapalina v takovém množství nikdy předtím do moře neuknikla, není snadné odhadovat dlouhodobé důsledky, nicméně s nimi můžeme být ještě v budoucnosti konfrontováni.

O havárii

Co se stalo mezi Sanchi a CF Crystal?

Když 6. ledna 2018 narazila nákladní loď CF Crystal do tankeru Sanchi převážejícího ropný kondenzát z Iránu do Jižní Koreje, šlo o největší ropnou katastrofu tohoto i předchozího desetiletí.1 Loď hořela a vybuchovala na moři celý týden, než se tanker 14. ledna konečně potopil. Katastrofu při tom nepřežil ani jeden ze 32 členů posádky.2 Ke katastrofě u japonského pobřeží došlo, přestože statisticky za posledních 50 let ropných havárií podstatně ubylo.3 Zatímco v 70. letech docházelo v průměru ke 24,5 haváriím ročně, počet havárií dlouhodobě klesá až k číslu 1,5 havárie za rok 2019 a to i přes nárůst přepravy nákladními tankery.4

Klasické ropné skvrny

Pokud je možné něco označit za výhodu klasických ropných skvrn, tak je to jejich vysoká hustota a vazkost,5 která brání rozpuštění ropy ve vodě. Na jedné straně tak na těchto ropných skvrnách dochází k tragickým úhynům ptáků, kteří se kvůli abnormálně klidné hladině zapříčiněné právě ropou6 rozhodnou přistát a znovu již nedokážou vzlétnout.7 Na druhou stranu je díky těmto vlastnostem možné skvrnu alespoň částečně mechanicky odstranit. Tento způsob čištění neslibuje zůstat bez následků pro životní prostředí,8 nicméně ropa jako taková je organický produkt a v dlouhodobém měřítku ji rozkládají bakterie nacházející se v moři.

Co je to ropný kondenzát?

Kapalina, která unikla z tankeru Sanchi, nebyla čistou ropou, šlo o takzvaný ropný kondenzát (condensate oil).9 Ten se neakumuluje na hladině, ani celý neklesá ke dnu oceánu jako těžší ropné složky, což ztěžuje jeho monitorování a zachycování.10 Ropný kondenzát je lehká sloučenina,11 která pravděpodobněji shoří, vypaří se nebo se rozpustí pod vodní hladinou, kde její chemické komponenty zůstanou týdny až měsíce.12

Co se týče objemu, je Sanchi s odhadovanými 113 000 tunami ropného kondenzátu uniklými do oceánu nejhorší ropnou havárií od roku 1991 a vůbec největším únikem kondenzátu do oceánů a moří.13 Krátkodobý efekt by mohl být menší než u běžné ropné havárie. Okamžité důsledky ropných havárií jsou do určité míry vázány na vysokou hustotu a vazkost ropy. Jenže odhad dlouhodobého efektu je problematický, protože není na čem hypotézu vystavět. Existují domněnky o tom, jaký dlouhodobý efekt může katastrofa mít například na reprodukci ryb a planktonu či na řasy. Dále se uvádí, že jde o oblast rybolovu. Nicméně fakticky jsou důsledky této specifické havárie zatím neodhadnutelné,14 protože katastrofa je bezprecedentní a konkrétní vliv na mořský život, například ve smyslu rozmnožování, se uvidí až v dlouhodobém měřítku. Proto má smysl této události stále věnovat pozornost.

Další nebezpečí

Problém ropy v mořích a oceánech je v současné době mnohem komplexnější, než tato unikátní katastrofa v Sanchi. Podstatné nebezpečí například představuje rozšiřující se těžba na otevřeném moři. Ta je na vzestupu i vzhledem k vyčerpávajícím se nalezištím u pobřeží. Nehledě na to, že se ropné společnosti snaží prezentovat dobrodružnou a objevitelskou rovinu takové aktivity, jde o znatelný risk vzhledem k hloubce, nevypočitatelnosti ropných nalezišť, které mohou být pod tlakem, velkým změnám počasí a častým hurikánům na otevřeném moři.15

1. Demonstrace srážky lodí The Nautical, 2020, Collision of the Oil Tanker Sanchi and the Bulk Carrier C.F. Crystal/6th Jan. 2018, YouTube video. [2020-11-17] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=MBKFJS-t8VE&t=2s.

2. Zpravodajství převzato zde 17. listopadu 2020: (Shrnutí) https://multimedia.scmp.com/news/china/article/sanchi/ ; https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/palivo-z-iranskeho-tankeru-pokrylo-143-kilometru-ctverecnich-more_463071.html Reportáže: CGTN, 2018, Seven days later, oil tanker Sanchi still ablaze in East China Sea, YouTube video. [2020-11-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=jpPVr3CU_Yo. ; CCTV Video News Agency, 2018, Oil Spill Expands at East China Sea Around Sanchi Oil Tanker, YouTube video. [2020-11-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Ql8a4_4PszA. CGTN, 2018, Sanchi oil tanker: fire, explosion, rescue, YouTube video. [2020-11-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=uNmS41cftv8., New China TV, 2018, No efforts spared in rescue for tanker Sanchi: official, YouTube video. [2020-11-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EBKfiDI4lVc. CNN, 2018, Burning oil tanker sinks in the East China Sea, YouTube video. [2020-11-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=e74KCFFWJ-4. UK Weather Forecast Channel, 2018, First Human Disaster in 2018: OIL TANKER COLLISION with Cargo Ship in EAST CHINA SEA, YouTube video. [2020-11-17]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=OpNAog-fYXI.

3. Tato doba je monitorována ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation), neziskovou organizací, která se zabývá sběrem poznatků o ropných haváriích, akčním poradenstvím v případě havarijní události, sběrem dat a osvětou veřejnosti ohledně tématu ropného znečištění https://www.itopf.org/.

4. ITOPF, Oil Tanker Spill Statistics 2019 [online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z: https://www.itopf.org/knowledge-resources/data-statistics/statistics/. Our World in data, Oil Spills, 2017[online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z: https://ourworldindata.org/oil-spills.

5. Vazkost nebo viskozita je jednou ze základních vlastností kapaliny a charakterizuje její vnitřní tření. Závisí hlavně na přitažlivých silách mezi částicemi. Větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině.

6. „Může umřít i pták, který je jen trochu umazaný od ropy? Ano, protože jeho peří ztrácí svou cenou vlastnost: nepropustnost. Peří ptáků je skvělou ochranou proti chladu, protože zadržuje vrstvy vzduchu, které brání úniku tělesného tepla. U ptáků, kteří dokážou plavat nebo se potápět pod vodu, je peří potaženo látkou, která chrání peří před zvlhnutím. Ropná skvrna je otevřenou bránou pro vodu, která se může dostat mezi peří. Pták přichází o svou ochranu před chladem, rychleji se vysílí a nakonec zemře. A občas, když se pokouší peří uhladit a vyčistit, ropu spolkne a otráví se.“ Otázka 272 in ALBOUY, Vincent. Moře v 300 otázkách a odpovědích: průvodce průzkumníků moří a pobřeží. Ilustroval Jean-Louis VERDIER, přeložila Barbora ANTONOVÁ. [Praha]: Jakost, [2020], 174s. ISBN 978-80-907800-1-9.

7. ALBOUY, Vincent. Moře v 300 otázkách a odpovědích: průvodce průzkumníků moří a pobřeží. Ilustroval Jean-Louis VERDIER, přeložila Barbora ANTONOVÁ. [Praha]: Jakost, [2020], 35s. ISBN 978-80-907800-1-9.

8. ALBOUY, Vincent. Moře v 300 otázkách a odpovědích: průvodce průzkumníků moří a pobřeží. Ilustroval Jean-Louis VERDIER, přeložila Barbora ANTONOVÁ. [Praha]: Jakost, [2020], 173s. ISBN 978-80-907800-1-9.

9. BlackRock Midstream, What is condensate oil? 2019-11-6 [online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z: https://www.blackrockmidstream.com/blog/4-reasons-why-the-midstream-part-of-oil-and-gas-is-so-important-hdmz7-pzj2s-h5mh5; rovněž: ITOPF, Condensates, 2018 [online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z: https://www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/condensates/.

10. Vizualizace pohybu ropného kondenzátu NOC News, 2018, Sanchi oil spill ocean model simulation, YouTube video. [2020-11-17] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=0AGA5IihIV0.

11. Dále: „The composition of condensates varies depending on their source and how they are processed. They vary in appearance from colourless to yellow or brown. Typically, condensates are composed mainly of alkanes (saturated hydrocarbons, such as butane, pentane and hexane) and are low in Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) which are typically found in crude oils. Condensates have a very low solubility in water and are highly volatile. They also have a low density and, if spilled would, typically, float on the sea surface and would begin to evaporate quickly.“ BlackRock Midstream, What is condensate oil? 2019-11-6 [online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z: https://www.blackrockmidstream.com/blog/4-reasons-why-the-midstream-part-of-oil-and-gas-is-so-important-hdmz7-pzj2s-h5mh5.

12. Nature, Unique oil spill in East China Sea frustrates scientist, 2018-01-24 [online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/d41586-018-00976-9.

13. ITOPF, Condensates, 2018 [online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z: https://www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/condensates/.

14. Nature, Unique oil spill in East China Sea frustrates scientist, 2018-01-24 [online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/d41586-018-00976-9. Rovněž: South China Morning Post, How the Sanchi oil tanker environmental disaster unfolded, 2018-01-18 [online]. [Cit. 2020-12-7]. Dostupné z : https://multimedia.scmp.com/news/china/article/sanchi/.

O sonifikaci

Pro náš projekt jsme se rozhodli pro proces sonifikace, při kterém jsou přiřazována data k jednotlivým zvukovým výstupům tak, aby vznikla jejich věrná zvuková reprezentace.15 Využíváme dat, která byla sesbírána měřením různých hodnot znečištění po havárii lodi Sanchi v roce 2018. Data byla v tomto měření sbírána po dobu 45ti dní.16 Dále hodnoty převádíme do jednotlivých stop audia, čímž umožňujeme posluchačům vnímat rozklad ropné skvrny novým způsobem. Je možné si pustit všechny složky naráz, poslouchat každou kategorii zvlášť nebo zkoumat srovnání ropného kondenzátu a paliva, které ze Sanchi také uniklo do moře.

Sonifikace si našla využití jak na vědeckém, tak i uměleckém poli. Ve vědeckém prostředí slouží především pro zkoumání velice složitých dat, která by se klasickým způsobem vnímala buďto velice těžce, či data taková, která nejsou ani žádným jednoduchým způsobem zobrazitelná. Zároveň ale umožňuje vědcům zkoumat data z nové perspektivy, která by nebyla zjevná jejich pouhým čtením. Nedávno vědci využili sonifikace například pro účely zkoumání struktury viru COVID-19.17 Převedením dat do zvukové podoby navíc umožnili rychlejší studium viru. Dalším vědeckým využitím je analyzování DNA. DNA, respektive její jednotlivé složky, tvoří často se opakující vzor. Pokud je tento vzor narušen nějakou výchylkou, je možné, že by se mohlo jednat o genetickou mutaci.18

Se sonifikací se můžeme setkat častěji, než by se mohlo zdát. Vezměte si například hodiny a jejich zvukovou reprezentaci jedné sekundy. Či kostelní zvon, který bije každou hodinu. V nemocnicích se můžeme setkat s přístrojem na měření EKG. Na vědeckém poli zase třeba s Geigerovým počítačem na měření radiace.

Při sonifikaci dat je vhodné myslet na to, že se nesnažíme nutně vytvořit něco, co bude krásné či melodické. Naopak tento proces může často vyústit ve vysoce se opakující až nudnou melodii. Důležité je i vhodně odlišit jednotlivé hodnoty, aby mohl posluchač stopy snadněji vnímat. Není tedy vhodné používat stejný tón pro dvě odlišné datové stopy. V některých případech můžeme pracovat s proměnným tempem - BPM - často se ovšem nechává neměnné tak, aby umožnilo posluchači vnímat časovou rovinu sonifikovaných dat.

15. Tantacrul, Sonification & The Problem with Making Music from Data, 2017-07-13 [online]. [Cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Ocq3NeudsVk.

16. Li, Yun (2020), „Data for: Fate and behavior of Sanchi oil spill transported by the Kuroshio during January-February 2018”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/7m6vbf87b4.1.

17. Two Minute Music Theory, Sonification: The Music of Data, 2020-04-09 [online]. [Cit. 2021-01-21] – Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=br_8wXKgtkg.

18. Two Minute Music Theory, Sonification: The Music of Data, 2020-04-09 [online]. [Cit. 2021-01-21] – Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=br_8wXKgtkg.

O autorech projektu

Potkali jsme se na pražské Scholastice a ve stejném roce nastoupili na UMPRUM. První společný projekt jsme vytvořili v letním semestru 19/20, šlo o videoesej pod supervizí Davida Kořínka. Oba nás zajímá přesah k volné tvorbě, kdy můžeme použít svoje (nejen) grafické nástroje ke zpracování vlastního tématu. Proto chceme dál ve společné tvorbě pokračovat i mimo (momentálně virtuální) stěny Ateliéru GDVK.

profile-bara

Barbora Haplová

Studuju 2. ročník NM v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace a jsem absolventkou KTK DAMU. Nejvíc mě zajímá propojování grafického designu a autorské tvorby, kombinování žánrů i médií. Svoji diplomovou práci jsem napsala na téma Divadla a nových médií a momentálně pracuju na své první knize pro dospělé.
*Bára miluje moře a meditační videa.*

profile-filip

Filip Kominik

Studuju 2. ročník BC v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace. Mimo to vedu designový tým v OAK’S LABu, kde tvoříme zejména digitální produkty pro startupy. Ve své volnější tvorbě rád zkouším nové věci a baví mě kombinovat různé disciplíny. Kromě designu se zajímám i o fotografii, hudbu a DJing.
*Filip miluje Vetřelce.*